Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xu hướng tấn công bằng mã độc và giải pháp phòng chống tấn công tại trung tâm VNCERT
Authors: TS. Nguyễn Trọng Đường
Phan, Thị Phương
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2071
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04)
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TOM TAT LV_V10-in A5-2 mat.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.