Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, xây dụng phần mềm quản lý thông tin phòng chống tội phạm về kinh tế Lào
Authors: TS. Nguyễn Đình Hóa
ANOUSIT, THIPPHAVONGXAY
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2069
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TomTatLuanVan CHUẨN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 628,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)