Thông tin tài liệu


Title: Dò tìm các dạng tấn công mạng máy tính
Authors: TS. Nguyễn Đình Hóa
Nguyễn, Minh Tuân
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2067
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat_Nguyen Minh Tuan_in1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 982,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)