Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu điện tử tại văn phòng bộ nội vụ Lào
Authors: PGS. TS. Lê Hữu Lập
Khanlaya. PHOMMAVONGSA
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2064
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Khanlaya-PHOMMAVONGSA-Tóm-tắt-luận-văn (1).pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)