Thông tin tài liệu


Title: Quản lý dự án đầu tư của công ty cổ phần công nghệ Mobìone toàn cầu
Authors: TS. Nguyễn Xuân Vinh
Phạm, Thị Nga
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2030
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TOM TAT LUAN VAN-PHAM THI NGA.pdf
      Restricted Access
    • Size : 543,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)