Thông tin tài liệu


Title: Thực hiện trách nhiệm xã hội tại Tổng công ty dịch vụ Viễn thông (VNPT-VINAPHONE)
Authors: GS. TS Bùi Xuân Phong
Vũ, Công Tráng
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2007
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Vu Cong Trang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 581,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)