Thông tin tài liệu


Title: Hoạt động quản trị hình ảnh doanh nghiệp tại VNPT Hà Nội
Authors: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Đào, Kim Ngọc
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1923
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Đào Kim Ngọc.pdf
      Restricted Access
    • Size : 569,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)