Thông tin tài liệu


Title: Phát triển dịch vụ đa phương tiện của tổng công ty viễn thông MobiFone
Authors: GS. TS. NSUT Bùi Xuân Phong
Lê, Kim Ngọc
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1921
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Le Kim Ngoc.pdf
      Restricted Access
    • Size : 727,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)