Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu triển khai công nghệ ADS-B trong giám sát hàng không dân dụng tại Việt Nam
Authors: Đặng, Hoài Bắc
Đồng, Giang Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1879
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat luan văn. Namdg.pdf
      Restricted Access
    • Size : 539,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)