Thông tin tài liệu


Title: Hoạt động truyền thông marketing cho công tác tuyển sinh của trường đại học Luật Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Nông, Thu Trang
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1876
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

68

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt luận văn - Nông Thu Trang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 527,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)