Thông tin tài liệu


Title: Đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH An Dương
Authors: Vũ, Trọng Phong
Nguyễn, Việt Hà
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện bưu chính viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1872
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • luận văn thạc sĩ tóm tắt Ha.pdf
      Restricted Access
    • Size : 584,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)