Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế, quy hoạch mạng thông tin di dộng 4G Vinaphone tại Hưng Yên
Authors: Nguyễn, Tiến Ban
Nguyễn, Hải Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1867
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tomtat LV.Hải Nam.pdf
      Restricted Access
    • Size : 963,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)