Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về nhận thức trong mạng cảm biến không dây bằng phương pháp Watermarking
Authors: Hoàng, Trọng Minh
Hoàng, Thị Thu
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1862
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat luan văn. ThuHT.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)