Thông tin tài liệu


Title: Phát triển hệ thống thông tin quản lý
Authors: Hà, Hải Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1754
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

262

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Phat trien he thong thong tin quan ly.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)