Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
Authors: Trần, Đình Quế
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1694
Appears in Collections:CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

1512

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • Giao trinh_Phan tich va thiet ke he thong thong tin.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)