Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm tài liệu dựa trên công thức toán
Authors: Cao, Xuân Tuấn
Nghd.: PGS.TS Võ Trung Hùng
Nghd.: TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1615
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

100

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Cao Xuan Tuan 2017.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.