Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm tài liệu dựa trên công thức toán
Authors: Cao, Xuân Tuấn
Nghd.: PGS.TS Võ Trung Hùng
Nghd.: TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1615
Appears in Collections:Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Cao Xuan Tuan 2017.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)