Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng công nghệ 3G cho hệ thống giao thông thông minh ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hải Hòa
Nghd.: TS. Đặng Hoài Bắc
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1614
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV Nguyen Hai Hoa.pdf
      Restricted Access
    • Size : 651,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)