Thông tin tài liệu


Title: Phân hạng và dự đoán gen liên quan đến bệnh bằng các thuật toán dựa trên mạng sinh học
Authors: Đặng, Vũ Tùng
Nghd.: PGS.TS Từ Minh Phương
Nghd.: PGS.TS Lê Đức Hậu
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1612
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Dang Vu Tung 2018.pdf
      Restricted Access
    • Size : 351,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.