Thông tin tài liệu


Title: Scheduler và thích ứng đường truyền trong thông tin di động LTE
Authors: Bùi, Văn Giang
Nghd.: TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1610
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV Bui Van Giang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 628,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)