Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống giám sát mạng IP
Authors: Võ, Hoàng Giang
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Tiến Ban
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1606
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV Vo Hoang Giang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)