Thông tin tài liệu


Title: Kênh phân phối của Mobiphone trên địa bàn Hà Nội
Authors: Nguyễn, Tường Lâm
Nghd.: TS. Trần Thị Thập
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1560
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Nguyen Tuong Lam 2017.PDF
      Restricted Access
    • Size : 852,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)