Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp hoàn thiện tạo động lực làm việc cho người lao động tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone
Authors: La, Văn Thêm
Nhd: GS.TS Bùi Xuân Phong
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1554
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS La Van Them 2017.PDF
      Restricted Access
    • Size : 813,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)