Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp phát hiện nhanh các Hot-IP trong hệ thống mạng và ứng dụng
Authors: Huỳnh, Nguyên Chính
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Đình Thúc
Nghd.: TS Tân Hạnh
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1541
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LATS Huynh Nguyen Chinh.doc
      Restricted Access
    • Size : 358 kB

    • Format : Microsoft Word  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.