Thông tin tài liệu


Title: Về truyền thông kết hợp trong môi trường vô tuyến nhận thức: cải thiện và đánh giá hiệu năng mạng thứ cấp
Authors: Nguyễn, Văn Chính
Nghd.: PGS.TS Võ Nguyễn Quốc Bảo
Nghd.: TS Nguyễn Lương Nhật
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1534
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Nguyen Van Chinh 2017.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.