Thông tin tài liệu


Title: Giải quyết bài toán định tuyến đảm bảo băng thông, độ trễ
Authors: Cao, Thái Phương Thanh
Nghd.: PGS.TS Trần Công Hùng
Nghd.: PGS.TS Hà Hải Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1533
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Cao Thai Phuong Thanh 2017.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.