Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp cải thiện hiệu năng hệ thống truyền thông quang không dây
Authors: Phạm, Thị Thúy Hiền
Nghd: PGS.TS Bùi Trung Hiếu
Nghd: TS. Vũ Tuấn Lâm
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1511
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Pham Thi Thuy Hien 2016.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.