Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp cải thiện hiệu năng hệ thống truyền thông quang không dây
Authors: Phạm, Thị Thúy Hiền
Nghd: PGS.TS Bùi Trung Hiếu
Nghd: TS. Vũ Tuấn Lâm
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1511
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Pham Thi Thuy Hien 2016.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)