Thông tin tài liệu


Title: Giảm nhiễu trong thông tin băng rộng thế hệ sau
Authors: Nguyễn, Hoàng Linh
Nghd 1: PGS.TS Hoàng Minh
Nghd 2: PGS.TS Lê Hữu Lập
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1474
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Nguyen Hoang Linh 2015.doc
      Restricted Access
    • Size : 316,83 kB

    • Format : Microsoft Word  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.