Thông tin tài liệu


Title: Giảm nhiễu trong thông tin băng rộng thế hệ sau
Authors: Nguyễn, Hoàng Linh
Nghd 1: PGS.TS Hoàng Minh
Nghd 2: PGS.TS Lê Hữu Lập
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1474
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Nguyen Hoang Linh 2015.doc
      Restricted Access
    • Size : 316,83 kB

    • Format : Microsoft Word  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)