Thông tin tài liệu


Title: So sánh một số thuật toán phân cụm dữ liệu
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Diễm
Nghd.: PGS.TS Trần Đình Quế
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1443
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Nguyen Thi Ngoc Diem 2014.PDF
      Restricted Access
    • Size : 824,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)