Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số thuật giải Heuristic cho bài toán Pot và ứng dụng
Authors: Đặng, Phương Nga
Nghd.: PGS.TS Lê Huy Thập
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1440
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Dang Phuong Nga 2014.pdf
      Restricted Access
    • Size : 961,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)