Thông tin tài liệu


Title: Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ
Authors: Trần, Thị Tuyết
Nghd.: TS Nguyễn Đức Dũng
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1425
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Tran Thi Tuyet 2013.PDF
      Restricted Access
    • Size : 1,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)