Thông tin tài liệu


Title: An ninh trong thông tin di động mạng thế hệ mới LTE và WiMAX
Authors: Phạm, Văn Chiến
Nghd.: TS Nguyễn Phạm Anh Dũng
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1399
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

64

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS PHAM VAN CHIEN 2014.PDF
      Restricted Access
    • Size : 324,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)