Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng thuật toán Apriori để hỗ trợ sinh viên chọn môn học
Authors: Lê, Thị Kiều Ngân
Nghd.: TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1379
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (60.48.01)
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS LE THI KIEU NGAN 2013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 739,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.