Thông tin tài liệu


Title: Giao thức Diameter và nhận thực tính cước trong mạng thông tin di động
Authors: Nguyễn, Hữu Đông
Nghd.: TS. Nguyễn Đức Thủy
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1338
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Nguyen Huu Dong 2013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 658,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)