Thông tin tài liệu


Title: Giai pháp cung cấp dich vụ VOIP và nhắn tin trên nền DATA cho thuê bao MOBIFONE
Authors: Vũ, Hoàng Linh
Nghd.:TS.Nguyễn Mạnh Hùng
Issue Date: 2013
Publisher: Học Viện Bưu Chính Viễn Thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1301
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Vu Hoang Linh .pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)