Thông tin tài liệu


Title: Đảm bảo chất lượng phần mềm
Authors: Phan, Thị Hoài Phương
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1246
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

63

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • BG_DambaoCLPM.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BG_DambaoCLPM.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,62 MB

  • Format : Adobe PDF • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)