Thông tin tài liệu


Title: Kiến trúc máy tính và hệ điều hành
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Vinh
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1240
Appears in Collections:CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

157

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG_Kientrucmaytinhvahedieuhanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.