Thông tin tài liệu


Title: Nén ảnh trong thông tin số thế hệ sau
Authors: Trần, Mạnh Tuấn
Nghd.: TS. Phùng Kim Anh
Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hậu
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1214
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Tran Manh Tuan 2013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 504,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.