Thông tin tài liệu


Title: Về một phương pháp xây dựng hàm băm cho việc xác thực trên cơ sở ứng dụng thuật toán mã hóa đối xứng
Authors: Hồ, Quang Bửu
Nghd.: GS.TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh
Nghd.: GS.TS. Nguyễn Bình
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1210
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Ho Quang Buu 2014.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.