Thông tin tài liệu


Title: Cải thiện hiệu năng mạng hình lưới không dây qua kỹ thuật định tuyến QoS
Authors: Hoàng, Trọng Minh
Nghd.1: PGS.TS Nguyễn Quốc Bình
Nghd.2: PGS.TS Nguyễn Tiến Ban
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1207
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Hoang Trong Minh.PDF
      Restricted Access
    • Size : 781,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.