Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp xác định trễ gói IP trong mạng truyền tải thế hệ mới
Authors: Đào, Ngọc Lâm
Nghd.1: PGS.TS Lê Hữu Lập
Nghd.2: PGS.TS Lê Nhật Thăng
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1206
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Dao Ngoc Lam.PDF
      Restricted Access
    • Size : 859,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)