Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp xác định trễ gói IP trong mạng truyền tải thế hệ mới
Authors: Đào, Ngọc Lâm
Nghd.1: PGS.TS Lê Hữu Lập
Nghd.2: PGS.TS Lê Nhật Thăng
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1206
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Dao Ngoc Lam.PDF
      Restricted Access
    • Size : 859,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.