Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng cây quyết định để phân loại khách hàng vay vốn của Ngân hàng thương mại
Authors: Nguyễn, Dương Hùng
Nghd.: PGS.TS Trần Đình Quế
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1197
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Duong Hung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 448,66 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)