Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ xác thực người dùng ứng dụng trong quản lý truy cập dịch vụ điện toán đám mây
Authors: Nguyễn, Đức Hải
Nghd.: TS Hoàng Lê Minh
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1176
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Duc Hai.pdf
      Restricted Access
    • Size : 147,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)