Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho dịch vụ Quảng cáo trực tuyến ADMICRO của Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Trang
Nghd.: PGS.TS Vũ Trọng Tích
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1169
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV-Nguyễn Thị Thùy Trang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 484,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)