Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu giải pháp lưu trữ, xử lý và trình diễn các dữ liệu thống kê ứng dụng điện toán đám mây
Authors: Lê, Thiên Hinh
Nghd.: TS Hoàng Lê Minh
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1094
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LVTT Le Thien Hinh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)