Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng giải thuật di truyền trong việc tối ưu thiết kế vị trí đặt đài Ra đa
Authors: Bùi, Đức Hùng
Nghd.: TS Trịnh Thị Thúy Giang
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1093
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Bui Duc Hung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 890,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)