Thông tin tài liệu


Title: Xác định đoạn điều hòa Gen trên trình tự ADN bằng phương pháp tính toán
Authors: Hoàng, Văn Thành
NGhd.: PGS.TS Từ Minh Phương
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1092
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Hoang Van Thanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 654,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)