Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp kiểm thử hiệu năng trong quá trình xây dựng Website
Authors: La, Thị Thành
Nghd.: PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1090
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV La Thi Thanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 666,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)