Thông tin tài liệu


Title: Ghép kênh quang theo bước sóng mật độ cao DWDM
Authors: Nguyễn, Quang Hải
Nghd.: TS Nguyễn Đức Thủy
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1075
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Quang Hai.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)