Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường dịch vụ di động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
Authors: Dương, Thị Kim Oanh
Nghd.: TS Nguyễn Thượng Thái
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1043
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Duong T Kim Oanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 439,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)